Seminarii

Julie Klinger (Profesor asociat, Boston University): Resursele naturale ca frontiere, teritoriul și „ceilalți” etno-naționali

Îndeplinirea provocărilor Antropocenului necesită produse minerale, dintre care multe sunt denumite „rare”, „strategice” sau „critice”. Acest lucru poate sugera că materiile prime esențiale pentru construirea unui viitor mai sustenabil sunt puține, când de fapt, sunt la fel de abundente ca plumbul sau cuprul. Cu toate acestea, geografia globală a prospectării resurselor naturale critice, a explorării miniere și a prelucrării tinde spre o zonă delicată, de conflict, protejată, sau din punct de vedere juridic, logistic și financiar spre interzicerea financiară a regiunilor de frontieră. Acest lucru nu poate fi explicat doar prin incidența geologică. Mai degrabă, aceste zone geografice de extracție sunt susținute în agendele teritoriale concurente impuse de puterea de stat și imperială, adesea împotriva autonomiei și a securității mijloacelor de trai ai „celorlalți” etno-naționali.

Pornind de la cercetarea de teren internațională, inclusiv câțiva ani în regiunile frontaliere din China, acest curs va examina critic producția de resurse frontiere verticale și orizontale, cu scopul de a permite cursanților să facă legături între dinamica dezvoltării contemporane cu geopolitica rasializată a extragerii de resurse și politica orbitală a supravegherii prin satelit și prin teledetecție. Acest lucru sună complicat, dar provocările epocale ale momentului nostru istoric contemporan nu ne lasă altă soluție. Pentru a transforma prezentul, trebuie să fim capabili să gândim critic asupra amplorii și scopului acțiunii umane. Aceasta înseamnă regândirea spațiilor subterane și orbitale, dar nu ca pe o proprietate necontestată a puterilor tehnologice hegemonice, ci, în schimb, ca pe o relație împreună cu politica rasială, teritorială și de mediu a Sudului / Estului Global.

Lecturi pentru seminar (vor fi trimise participanților prin e-mail):

 • Yusoff, Kathryn. 2019. A Billion Black Anthropocenes or None. University of Minnesota Press. Chapter 1: Geology, Race, and Matter (pp. 1-22). – Klinger, Julie Michelle. 2017 Rare Earth Frontiers: From Terrestrial Subsoils to Lunar Landscapes. Cornell University Press. Chapter 1: What are Rare Earth Elements? (pp. 41-67) & excerpt from Chapter 3: “Welcome to the Hometown of Rare Earths” pp. 117 – 136.
 • Klinger, Julie Michelle. 2019. Environment, Development, and Security Politics in the Production of Belt and Road Spaces. Territory, Politics, Governance. https://doi.org/10.1080/21622671.2019.1582358

Recomandări de lectură: Pentru a dezvolta o gândire sud-estică, materialele pentru acest atelier reunesc teoria și cercetarea asupra intersecției extragerii de resurse și a rasei în America și Asia de Est. Le sugerez participanților să înceapă cu Kathryn Yusoff. Acest articol merită o lectură lentă, lungă și poate chiar să fie repetată, pentru a dezvolta cadrul epistemologic de trasare a resurselor naturale și a geologiei în teoriile noastre privind rasa, suveranitatea și gândirea sud-estică. În felul acesta, se stabilește și cadrul ontologic și epistemologic pentru analiză prin definirea geologiei ca instrument rasializat al imperiului și al construcției națiunii. Pentru a se concentra mai degrabă asupra elementelor critice de energie și tehnologie, participanții ar trebui să continue cu extrasele din cartea mea. Deși discuția despre istorie se concentrează asupra Chinei, ar trebui să ne gândim împreună cu Yusoff pentru a vedea cum ierarhiile rasiale care se suprapun și imperiile concurente au folosit geologia pentru a avansa agendele teritoriale în secolul XX.
Al doilea fragment din carte are legătură cu articolul desemnat pentru a spune povestea cu privire la modul în care geologia servește ca un mijloc esențial prin care inițiativa Chinei Belt and Road Initiative (BRI) este în acord cu statele partenere din Asia Centrală. Împreună, aceste lecturi vor ajuta participanții să dezvolte o înțelegere globală, dar fundamentată, asupra producției și distrugerii relaționale a frontierelor de resurse naturale, a teritoriului și a „celorlalți” etno-naționali.

Daniela Gabor (Profesor, UWE Bristol) și Cornel Ban
(Profesor asociat, Copenhagen Business School): Ecologizarea modelului economic și a suveranității

Criza climatică este aici. A izbucnit pe scena politică, începând cu victoria răsunătoare a valului Verzilor la alegerile europene din mai 2019, până la școlarii care protestează în stradă, inclusiv partidele politice promiteau măsuri imediate pentru a o combate. Să ecologizăm capitalismul, așa este acum abordat, prin inițiativele Green New Deal, care reînnoiesc capacitatea politică industrială a statului de a institui tranziția către o economie cu emisii reduse de carbon. Totuși, naționalismul metodologic și implicarea suveranității economice, în centrul acestor dezbateri, sunt înșelătoare. Economia politică a capitalismului ecologic are trei dimensiuni critice: a) colonialismul carbonului prin regimuri de „acumulare prin decarbonizare” care afectează negativ țările sărace; b) puterea finanțelor globale de a elabora modalități sofisticate de extragere a valorii din și prin mediu, redată în importanța crescândă a ratingurilor de Mediu, Sociale și Guvernare (ESG) și c) puterea structurală a capitalului industrial mobil combinat cu  rezistențele muncitorilor față de schimbările (nedrepte) cu economiile cu emisii reduse de carbon. Care sunt condițiile în care un stat cu dezvoltare ecologică se poate confrunta cu aceste provocări? Ce înseamnă suveranitatea economică în epoca crizelor climatice?
                          
Cea de-a doua parte a conferinței se concentrează asupra suveranității și a crizei climatice și pune două întrebări. În primul rând, în ce măsură extinderea instituțiilor financiare publice poate să asigure necesitățile masive de finanțare a tranziției către o infrastructură de transport și energie decarbonizată? Pentru a răspunde la această întrebare, prelegerile se vor concentra pe înregistrarea verde a celor mai mari bănci naționale de dezvoltare din lume (cu sediul în prezent în Germania, China, Brazilia și Coreea), precum și pe unul dintre cele mai mari fonduri suverane (Norvegia). În al doilea rând, prelegerile vor întreba care sunt condițiile politice în care aceste instituții financiare publice ar putea fi extinse, iar mandatele lor rescrise în conformitate cu urgența crizei climatice și nevoia de atenuare a catastrofei în moduri care nu sunt regresive pentru oamenii obișnuiți.

Marius Turda (Profesor, Oxford Brookes University): Biopolitica, corpul națiunii și destinul individului

Biopolitica reprezintă individul și colectivul ca organisme vii, care funcționează în conformitate cu legile biologice și ereditare, sub protecția statului-națiune eugenic. Pentru a-și îndeplini promisiunile, biopolitica plasează națiunea într-un domeniu științific, a cărui legitimitate provine din dubla revendicare că eugenismul poate îmbunătăți „sănătatea populației” și ar trebui să protejeze „calitățile rasiale ale națiunii”. Pe măsură ce statele naționale devin din ce în ce mai obsedate de destinul lor istoric, și anume, acela de a crea națiunea ideală, care este omogenă din punct de vedere rasial, spiritual și lingvistic, ele recurg și la mecanisme coercitive – cum ar fi stigmatizarea, discriminarea, segregarea și în cele din urmă curățirea – ca să-și protejeze propriii membri și să-i elimine pe cei care au fost diferiți din punct de vedere social, etnic și sexual.

În acest seminar, voi discuta despre ideile biopolitice, care au fost dezvoltate în primele decenii ale secolului al XX-lea, ale cărui scop principal a fost crearea unei națiuni sănătoase, un proces bazat pe protejarea calităților rasiale considerate superioare și prin introducerea unor măsuri preventive împotriva persoanelor disgenice și/sau grupurilor rasiale percepute ca fiind inferioare și, în consecință, o amenințare la adresa națiunii.

Listă lecturi:

 • Marius Turda, ‘Sub-Cultures and Narratives of Race in Hungary,’ Cah Etud Hong Finl. (2015):229-241.
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27331048
 • Marius Turda, ‘In Pursuit of Greater Hungary: Eugenic Ideas of Social and Biological Improvement, 1940-1941,’ J Mod Hist. (2013):558-591.
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24367135
 • Marius Turda, ‘In search of racial types: soldiers and the anthropological mapping of the Romanian nation, 1914-44,’ Patterns Prejudice (2013)
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24363459
 • Marius Turda, ‘”To end the degeneration of a nation”: debates on eugenic sterilization in inter-war Romania,’ Med Hist. (2009):77-104.
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19190750
 • Marius Turda, Modernism and Eugenics (2010).

Don Kalb (Profesor, University of Bergen): Demnitate, merite, valoare și lipsă de valoare: pretenții vernaculare și contradicțiile lor în Sudul și Estul global

Care sunt temele simbolice emice și vernaculare care alimentează turbulențele politice actuale? Voi discuta patru noțiuni: demnitate, merite, valoare și lipsă de valoare. Voi analiza, de asemenea, utilizarea lor și contradicțiile lor, importante pentru mobilizările la nivel mondial, care încă nu s-au terminat. Cercetările etnografice recente au arătat că toate cele patru joacă un rol subtil și central în formularea unor cerințe explicite sau implicite în privința aranjamentelor politice și a viitorului lor de la sfârșitul unei epoci ale globalizării capitaliste liberale. Voi discuta despre aceste cercetări și voi sublinia problemele actuale.

Lecturi pentru seminar (vor fi trimise participanților prin e-mail):

 • Jaume Franquesa (2019) The vanishing exception: republican and reactionary specters of populism in rural Spain, The Journal of Peasant Studies, 46:3, 537-560
 • Marcel van der Linden (2018) Workers and the Radical Right, International Labor and Working Class History, 92: Spring, 74-78
 • Ian Scoones, Marc Edelman, Saturnino M. Borras Jr., Ruth Hall, Wendy
 • Wolford & Ben White (2017) Emancipatory rural politics: confronting authoritarian populism, The Journal of Peasant Studies
 • Noémi Gonda (2019) Land grabbing and the making of an authoritarian populist regime in Hungary, The Journal of Peasant Studies
 • Natalia Mamonova (2019) Understanding the silent majority in authoritarian populism: what can we learn from popular support for Putin in rural Russia?, The Journal of Peasant Studies
 • Don Kalb: Post-Socialist Contradictions. The Social Question in Central and Eastern Europe and the Making of the Illiberal Right

Manuela Boatcă (Profesor, Albert-Ludwigs Universitat, Freiburg): Statalitate extinsă, jocurile suveranității și inter-imperialitate. Creolizarea normei Statului național

Istoriografia tradiționalistă și științele sociale continuă să privească creșterea statelor naționale ca o depășire treptată a organizațiilor politice multinaționale și a imperiilor multietnice în întreaga lume. Imperiile și statele naționale sunt privite ca formațiuni politice care se exclud reciproc și sunt cronologic distincte, în schimb statul național rămâne norma modernă a statalității. Imperiile habsburgic, otoman și țarist, actori globali puternici până în secolul al XX-lea, sunt prezentați ca supraviețuitori anacronici ai vechii ordini în fața provocărilor naționale în creștere.

În ciuda dovezilor numeroase privind coexistența structurilor de stat imperiale și naționale în secolul al XIX-lea și în cea mai mare parte a secolului XX, viziunea dominantă este că acestea nu mai coexistă în secolul XXI. Zeci de formațiuni statale care sunt încă colonizate în secolul al XXI-lea, cum ar fi regiunile ultraperiferice ale Europei și Statelor Unite, dar și teritoriile de peste mări, continuă să fie privite ca excepții de la traiectoria de mai sus, de la imperiu la națiune, și sunt înțelese ca anomalii într-o lume modernă a statului națiune suveran, în timp ce locuitorii lor își păstrează cetățenia colonială și drepturile inegale față de omologii lor din metropolă.

Seminarul se ocupă de literatura de specialitate în plină creștere care încearcă să cuprindă logica paradoxală din spatele funcționării structurilor de stat în teritorii neindependente, cum ar fi Caraibe, folosind concepte precum „statalitatea extinsă” (De Jong și Kruijt 2005), „jocurile suveranității postcoloniste” (Nissen și Gad 2013) sau „viitoruri nesuverane” (Bonilla 2015), dar și în Europa de Est și Asia, cu ajutorul unor noțiuni ca „inter-imperialitate” (Doyle 2010). Plecând de la aceste idei, vom discuta despre modul în care astfel de noțiuni ajută la regândirea și repoziționarea normei statului națiune în istoria modernității, atât în ​​contextul Sudic, cât și în cel Estic (european).

Lista de lecturi:

 • Adler-Nissen, Rebecca, and Ulrik P. Gad. 2013. European Integration and Postcolonial
 • Sovereignty Games: The eu Overseas Countries and Territories. London: Routledge.
 • Bonilla, Yarimar. 2015. Non-sovereign Futures: French Caribbean Politics in the Wake of Disenchantment. Chicago: University of Chicago Press.
 • Cooper, F. 2005. Colonialism in Question: Theory, Knowledge, History. Berkeley: University of California Press.
 • De Jong, Lambert, and Dirk Kruijt. 2005. Extended Statehood in the Caribbean: Paradoxes of Quasi Colonialism, Local Autonomy, and Extended Statehood in the USA, French, Dutch, and British Caribbean. Amsterdam: Rozenberg.
 • Doyle, Laura. 2018. Thinking Back through Empires. Modernism/modernity 2, no. 4.

Ovidiu Țichindeleanu (filosof): O introducere decolonială în Europa de Est: Diferenţe imperiale, rasializare şi rezistenţă în durata lungă şi istoria recentă

Seminarul urmăreşte poziţionarea participanţilor faţă de itinerariile istorice, materiale şi subiective ale Europei de Est, concepută ca regiune specifică în interiorul lumii modernităţii/colonialităţii, confruntînd configuraţii imperiale şi dezvoltări capitaliste cu experienţe personale de rasializare şi resurse existente ale rezistentelor.

 • Țichindeleanu, Ovidiu (2016) NO to transition 2.0: Social recomposition, Decolonization and Transautonomism, Lefteast
 • Fanon, Franz (2011)[1952] Prefață, Piele neagră, măști albe, Tact Publishing, 1-7
 • Țichindeleanu, Ovidiu (2010) Where are we, when we think in Eastern Europe?