Profesori – 2017

Cornel Ban este autorul a zece articole peer-reviewed cu privire la strategiile politicilor economice în sud-estul Europei, Eurpoa de Est şi America Latină, experţi şi politică economică, politica recomandărilor fiscale ale FMI şi managementul crizei fiscale europene. Cea mai recentă carte a sa a fost publicată de către Oxford University Press şi tratează problemele rezistenţei crizei şi adaptării locale ale paradigmelor economice globale în Spania şi România. Dr. Ban a co-editat numere speciale cu privire la FMI, ţările BRICS şi finanţele din umbră pentru reviste proeminente precum Review of International Political Economy, Journal of Common Market and Governance. La Universitatea Boston deţine şi calitatea de co-dorector al Global Economic Governance Initiative. Dr. Ban s-a născut şi a crescut la câţiva kilometri depărtare de Telciu.

Anne Tittor este cercetătoare a Institutului de Sociologie al Universităţii Friedrich Schiller din Jena şi coordonatoare a grupului de cercetare Bioeconomy and Inequalities. Transnational Entanglements and Interdependencies in the Bioenergy Sector finanţat de către Ministerul Federal al Educaţiei şi Cercetării al Republicii Federale Germania. Interesele sale de cercetare includ teoriile dezvoltării, relaţiile transnaţionale şi globalizarea, politicile de mediu, politicile sociale şi de sănătate din America Latină, inegalităţile sociale, mişcările sociale etc. În perioada 2010-2013 a fost asistent ştiinţific în cadrul Departamentului de Ştiinţe Politice al Universităţii Kassel din Germania, iar între 2011 şi 2013 a fost coordonator ştiinţific al şcolii doctorale Global Social Policies and Governance, în cadrul aceleiaşi universităţi. Este autoarea a numeroase articole şi studii de specialitate.

Julia Roth este cercetătoare post-doctorală şi instructor al proiectului finanţat de către Ministerul Federal al Educaţiei şi Cercetării al Republicii Federale Germania The Americas as Space of Entanglement(s), în cadrul Centrului pentru Studii Inter-Americane al Universităţii Bielefeld din Germania. Anterior, a lucrat ca cercetător post-doctoral în proiectul interdisciplinar de cercetare desiguALdades – Interdependent Inequalities in Latin America, la Freie Universität Berlin şi ca lector la Lateinamerikainstitut (Freie Universität, Berlin) şi la Centrul pentru Studii de Gen Interdisciplinare (Humboldt Universität, Berlin). Cercetările au purtat-o prin Mexic, Argentina, Nigeria, New York şi Cuba. Teza de ei de doctorat a abordat construcţiile occidentale de gen ale Americii Latine. Ca student doctoral, Julia Roth a obţinut o bursă în cadrul programului Cultures in/of Mobility (Potsdam) şi a fost membruă a programului doctoral Gender as a Category of Knowledge, în cadrul Humboldt Universität, Berlin. Cercetările ei actuale se concentrează asupra producerii cunoaşterii feministe transnaţionale în Hip Hop.

Madina Tlostanova (n. 1970, Moscova) a absolvit Universitatea de stat din Moscova (1991). A finalizat apoi studiile doctorale (1994) și postdoctorale (2000) la Institutul Gorki pentru literatură universală. Începând cu anul 2015, ocupă funcția de profesor de feminism decolonial la Departamentul de studii tematice din cadrul Universității Linkoping din Suedia. A predat la școlile de vară decoloniale de la Tarragona, Middleburg și Telciu. A fost profesor invitat la Universitatea din Bremen (2006, 2011), cercetător internațional la Duke University (2007), cercetător invitat la Södertom University (2014) și la Linkoping University (2013, 2014). Începând cu 2008, este redactor (din 2011 până în 2015 redactor șef) la revista rusească Personality. Culture. Society. A publicat mai multe cărți; cele mai recente sunt: Gender Epistemologies and Eurasian Borderlands (N.Y., Palgrave Macmillan, 2010), Learning to Unlearn. Decolonial Reflections from Eurasia and the Americas (Ohio State University Press, 2012, co-autor împreună cu Walter Mignolo) și Postcolonialism and Postsocialism in Fiction and Art: Resistance and Re-existence (Palgrave Macmillan, 2017).

Manuela Boatcă este profesoară de macro-sociologie la Universitatea Albert-Ludwigs din Freiburg, Germania. A fost visiting-profesor la IUPERJ, Rio de Janeiro în 2007/08 și profesoară de sociologia inegalităților globale la Institutul Latino-American al Universității Freie din Berlin, Germania. Studiile sale asupra sistemelor-lume, perspectivelor postcoloniale și decoloniale, genul în modernitate/colonialitate și geopolitica cunoașterii în Europa de Est și America Latină au fost publicate în ournal of World-Systems Research, Cultural Studies, South Atlantic Quarterly, Political Power and Social Theory, Berliner Journal für Soziologie, Österreichische Zeitschrift für Soziologie, Zeitschrift für Weltgeschichte and Theory, Culture and Society. Este autoarea lucrării „Global Inequalities beyond Occidentalism”, Ashgate 2015 (Routledge 2016) și co-editoare (alături de E. Gutiérrez Rodríguez și S. Costa) a volumului „Decolonizing European Sociology. Transdisciplinary Approaches”, Ashgate 2010 și a „Handbuch Entwicklungsforschung” (cu K. Fischer și G. Hauck), Springer 2015. Fondatoare a Școlii de vară de la Telciu și profesoară în cadrul acesteia.

Zoltán Rostás (n. 1946) este profesor universitar la Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării din cadrul Universității București. A predat la Școala Națională de Științe Politice și Administrative (1993), Școala de Jurnalism BBC (1994), Catedra de Sociologie a Universității din Szeged (2000), Universitatea Sapientia din Miercurea Ciuc (începând cu 2001). Este membru al Colegiului Academic al Muzeului Ţăranului Român (din 2005). Este membru al Societății Sociologilor din România, al Societatății de Antropologie Culturală din România, al Association for Education in Journalism and Mass Communication (SUA), al European Association for the Advancement of Social Sciences (Austria) și al Société des Europénistes, Bruxelles. Domeniile sale predilecte de cercetare sunt istoria orală, antropologia politică și organizațională, istoria sociologiei românești, relațiile interetnice, relații publice.

Natalia Picaroni Sobrado, născută în 1981 în Montevideo, Uruguay. Din 1999 până în 2001 a studiat psihologia la Universidad de la República în Uruguay. În 2001 a emigrat în Austria, a locuit în Tirol, Viena şi Austria de Sus lucrând în în bună parte în domeniul sportiv, ca antrenor. Din 2003 studiază antropoligia culturală şi socială la Universitatea din Viena obţinând în 2008 o diplomă de master, cu o teză în domeniul coperării sud-sud, iar în 2015 un doctorat cu o dizertaţie cu privire la la incorporarea medicilor care au studiat în Cuba în sistemele de sănătate ale Uruguayului şi Chile. Din 2006 realizează muncă de teren în America Latină, în special ca doctorand al Universităţii din Viena (2009) şi al Academiei Austriece de Ştiinţe (2010-2012) în zone rurale izolate şi teritorii ale indigenilor. În 2012 s-a stabilit în Santiago, Chile. Lucrează pentru Williche Community Koñimo-Lamekura în Chiloé-ul rural şi ca lector invitat al Universidad de Chile. Momentan este cercetător postdoctoral al Acedemiei Austriece de Ştiinţe. Cercetarea ei se axează în principal pe medicină şi sănătate. Aplicaţiile sale practice se concentrează pe promovarea exprimării artistice şi culturale în calitate de coordonator al grupului Weche Folil.

Cristobal García Toledo, născut în 1978 în Santiago, Chile. A învăţat meşteşugul ţesătoriei şi alte meşteşuguri de la mama sa în copilărie. Din 1997 până 1999 a studiat artele la Universidad de Chile dar nu şi-a încheiat studiile. A trăit în Chile, Mexico, Franţa, Spania şi Uruguay lucrând în principal ca artizan. Din 2005 studiază filmul la Universidad ARCIS în Santiago (menţiune în Regie de Film). A lucrat cu copii şi adolescenţi în zonele rurale din Uruguay şi Chile transmiţându-le priceperea în creare de filme şi susţinând proeictele studenţilor săi. Din 2010 până în 2014 a dezvoltat ateliere de film pentru grupul Weche Folil în Chiloé-ul rural şi a susţinut câteva proiecte Williche Community Koñimo-Lamekura în Chiloé-ul rural. Momentan lucrează în principal ca artist de efecte speciale şi de dezvoltare de personaje pentru film şi teatru şi continuă să susţină iniţiativele comunitare din Chiloé.

Vasile Ionescu (n. 1955) este fondator al mișcării rome din România din 1990; editor la “Aven Amentza”, “Romanothan” și “Than Rromano” din 1990; președinte la Forumul ONG-urilor rrome din România din 2001, coordonator la Comitetul de reformă a societății civile rome și a politicilor publice pentru romi, din 2006, director la “Concern Rroma” un birou de consultanță pentru romi/țigani în Londra, Regatele Unite; secretar general la Asociația Kalderash Roma “Than romano” din 1998 – dezvoltând programe specifice pentru grupuri nomade în educație, politici sociale și administrație publică –; director general la Centrul Romilor pentru Politici Publice “Aven amentza” din 1991 – unde elaborează și implementează politici publice pentru rromi în educație, cultură, drepturile omului și mass-media –; specialist la Organizația Internațională pentru Migrație, Geneva din 2003 și la Conciliul European în Educație, Strasbourg, Franța din 2003 – ca expert în istoria romilor, mai ales în istoria Holocaustului și co-autor a unui “Ghid pentru profesori privind istoria romilor” –; membru al Institutului pentru Studierea Holocaustului “Elie Wiesel” din 2006; director a Agenției Romilor pentru Comunicare, Mediere și Media “Romanothan” din 2010; director a revistei “Stigma” preocupat de diferențe culturale, din 2011; și președintele Instituției de Diversitate Media din 2012.

Ovidiu Ţichindeleanu (n.1976). Filosof, traducător şi teoretician al culturii. Scrie despre teoria critică socială, gîndirea decolonială, noi materialisme, internaţionalism, Europa de Est şi istoria culturală a postcomunismului. Studii de filosofie la Cluj-Napoca, Strasbourg şi Binghamton, NY. Doctor în filosofie, Universitatea Binghamton, NY (2009). Redactor al revistei bianuale de teorie critică şi artă contemporană IDEA artă + societate şi coordonator de colecţii al Editurii IDEA, Cluj. Co-fondator şi redactor al revistei independente Philosophy & Stuff (1997-2000). Co-fondator al platformelor independente Indymedia Romania (2004), CriticAtac.ro (2010) şi LeftEast International (2012). Fost membru al grupului de lucru pentru integrarea ţărilor din Europa Centrală şi de Est în Forumul Social European (2006); organizator al Iniţiativei Europa de Est – Sudul Global (FSM Tunis 2013). Membru în consiliul director al El Taller International, un ONG internaţional dedicat conceperii şi organizării unor forme non-vindicative de justiţie socială, precum Curţile Internaţionale ale Femeilor. Din 2012 predă la Şcoala Decolonială, Roosevelt Institute, Middelburg, Olanda, iar din 2016 este membru fondator și profesor la Școala de vară de la Telciu. Traducător în română a unor cărţi de Silvia Federici, Sylvia Marcos, Walter Mignolo, Arturo Escobar, Immanuel Wallerstein, Ivan Illich, Giles Deleuze, Peter Sloterdijk. Autor al Romanian Revolution Televised (with K. Petrovszky, IDEA, 2008); co-editor of The Anticommunist Ilussion (Cartier 2008). În 2016 a publicat la editura Idea „Contracultură. Rudimente de filosofie critică”.

Vitalie Sprînceană este un filozof, jurnalist, sociolog și activist din Republica Moldova. Este coordonator și editor al platformei de gîndire și atitudine critică PLATZFORMA.MD (fondată în 2013). Ca sociolog a scris pe teme ce țin de sociologia globalizării, sociologia religiei, sociologie urbană, filozofie și sociologie politică. A editat, împreună cu Petru Negură și Vasile Ernu volumul ”Republica Moldova la 25 ani: o încercare de bilanț” (Editura Cartier, 2016). Ca activist s-a implicat activ pe teme ce țin de dreptul la oraș, spații publice incluzive, protejarea patrimoniului arhitectural și cultural. Este coordonator și membru activ al Rețelei Civice Urbane din Chișinău. Ca jurnalist scrie frecvent, în publicațiile din Republica Moldova și din afara ei, pe teme de actualitate socială, culturală și politică curentă.

Bogdan Iancu este lector universitar la Facultatea de Științe Politice din cadrul Școlii Naționale de Științe Politice și Administrative din București și cercetător la Muzeul Țăranului Român. Doctor în Etnologie și Antropologie al Universității din Perugia (2011), este specializat în Antropologie Socială, Antropologie Vizuala, Sociologia Marketingului și Consumului, Sociologia Cotidianului, Antropologia mediului, Cultură materială.

 

Monica Stroe este lector universitar la departamentul de Sociologie din cadrul Școlii Naționale de Științe Politice și Administrative din București. A absolvit un masterat în studii ale naționalismului în cadrul Universității Central-Europene (CEU) din Budapesta, Ungaria și este doctor în sociologie al Școlii Naționale de Științe Politice și Administrative din București, specializată în Antropologia alimentației, Sociologia consumului, Antropologia mediului, peisajului și patrimoniului, Antropologia turismului.

 

David Schwartz (1985), regizor, absolvent al UNATC București, doctor în Teatru și Artele Spectacolului al Universității Babeș-Bolyai din Cluj. Este coiniţiator al platformei de teatru independent tangaProject şi preşedinte al asociaţiei O2G-Ofensiva Generozităţii. Din 2013 până în prezent este coordonator, autor de articole şi interviuri, redactor şi corector la publicaţia trimestrială Gazeta de Artă Politică. A publicat texte în publicaţii precum CriticAtac, Dilema Veche, Otherness: Essays and Studies (Danemarca), Platzforma.md (Republica Moldova), Scena.ro, Studii de Teatru şi Film (Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj). A regizat spectacolele Butoiul cu praf de puşcă, Zdrenţe, România! Te pup, Faceţi loc!, Capete înfierbântate, Declar pe propria răspundere, Sub Pământ, Între Granițe. A scris şi regizat spectacolele Nu ne-am născut în locul potrivit (împreună cu Alice Monica Marinescu), Moldova Independentă. Erată (împreună cu Ion Borş, Dumitru Stegărescu, Doriana Talmazan, Irina Vacarciuc), Voi n-aţi văzut nimic! (împreună cu Alex Fifea). A regizat și co-scris spectacolul Ce-am fi dac-am ști.

Veda Popovici este absolventă a Facultății de Arte Plastice, specializarea Pictură, a Universității de Vest din Timișoara (2008) și doctor al Universității Naționale de Artă din București. Pe lângă activitatea de cercetător și teoretician, Veda Popovici este activă și în plan artistic. În 2016 obține o rezidență artistică organizată de colectivul curatorial Blok, Zagreb; tot în acest an este artistă invitată în programul „Englishes”. Lectures, debates and a video premiere, Nicoline van Harskamp și Salonul de Proiecte. În anul 2015 are expoziția personală intitulată Istoria artei respusă prin Pătratul negru, la Atelier 35, București. În 2014 participă cu Monumentul migrantului, instalație și reader la expoziția de grup Because We Navigate Different Lanes, Salonul de proiecte, București, iar în 2013 susține performance-ul The Cogress of the Presidential Candidates în cadrul Festivalului Temps d’Image, Cluj-Napoca, 11-17 noiembrie.

Emanuel Copilaș (1983) este lector la departamentul de Științe Politice din cadrul Universității de Vest, Timișoara. Este autorul lucrărilor Geneza leninismului romantic. O perspectivă teoretică asupra orientării internaționale a comunismului românesc, 1948-1989, Iași, Institutul European, 2012; Incursiuni în istoria politică și intelectuală a secolului XX, Iași, Adenium, 2014; Națiunea socialistă. Politica identității în Epoca de Aur, Iași, Polirom, 2015; Cetățenii și revoluția. Contradicții între partid și stat în Epoca de Aur, Târgoviște, Cetatea de Scaun, 2017. Cărți coordonate: Marele jaf postcomunist. Spectacolul mărfii și revanșa capitalismului, Iași, Adenium, 2017; Liberalismul: pro și contra. O idee ce refuză să moară, deși nu știe ce o ține în viață (împreună cu Sorin Adam Matei și Caius Dobrescu), Iași, Adenium, 2017; Sfârșitul istoriei se amână. O radiografie a postcomunismului românesc, Târgoviște, Cetatea de Scaun, 2017. A publicat articole în diferite volume colective și reviste de specialitate: East European Politics and Societies, Sfera Politicii, Studia Europaea, Revista de Stiinte Politice, Revista Romana de Geografie Politica, Impact Strategic, Geopolitica, Annales Universitatis Apulensis Series Historica, Anuarul Institutului de Istorie George Baritiu Series Historica, Valahian Journal of Historical Studies, Romanian Review of International Studies, Political Studies Forum, Geographica Timisensis, Colloquium Politicum, South East European Journal of Political Science, Colocviu Strategic, Symposion. Colaborator ocazional al revistelor Observator Cultural, Cultura, Timpul, și al platformei Criticatac. Domenii majore de interes: teoria relațiilor internaționale, ideologii politice, economie politică, sociologie politică, istorie politică, radicalism politic.

Gianina Cărbunariu (n. 1977) Regizor-dramaturg.
Spectacole recente: Vorbiți Tăcere?/Sprechen Sie Schweigen? – producție Teatrul Național Radu Stanca din Sibiu, 2017; Artists Talk, co-producție Arcub și Piese Refractare 2016; Oameni obișnuiți – producție TNRS Sibiu 2016; De Vînzare/For Sale, co- producție Teatrul de Stat din Hamburg și Teatrul Odeon din București, 2014; Solitaritate, o co-producție a TNRS Sibiu, Teatrul Național din Bruxelles și Festivalul Avignon, 2013; Tipografic Majuscul, co-producție Festivalul Internațional de la Nitra și Teatrul Odeon, București, 2013; Tigrul Sibian, producție dramAcum, 2012; X mm din Y km, producție ColectivA la Fabrica de Pensule Cluj, 2011; Sold Out, producție a Teatrului Kammerspiele din Munchen, 2010; Roșia Montană pe linie fizică și pe linie politică, co-producție dramAcum și Teatrul Maghiar din Cluj, 2010. Spectacolele realizate au fost prezentate în festivaluri internaționale: în selecția oficială a Festivalului Avignon 2014 și 2016, Bienala New Plays from Europe, TransAmerique din Montreal, LIFT din Londra, New Drama din Moscova, Divadelna Nitra, Mladi Levi Liubliana, Dialog din Wroclav, New Drama Budapesta, HAU Berlin, Contemporary Balkan Scene – Centrul Onassis Atena etc. Pentru majoritatea spectacolelor a fost realizată o documentare a temelor sau a diferitelor subiecte fie prin interviuri – de exemplu pentru Oameni obișnuiți au fost realizate interviuri cu avertizori de integritate în Italia, Anglia și România, fie prin relocarea echipei într-un anumit loc pentru o perioadă de timp ( cazul proiectului Roșia Montană pe linie fizică și pe linie politică), fie prin studierea arhivelor CNSAS (pentru proiectele Tipografic Majuscul și X mm din Y km). Ca autor dramatic: Scenariile spectacolelor au fost traduse și montate de alți regizori în teatre din SUA, Canada, Chile, Japonia și în Europa în teatre prestigioase precum Royal Court din Londra, Schaubuhne Berlin, Kammerspiele din Munchen, Volkstheater din Vienna, Royal Dramatic Theatre in Stockholm, diferite teatre din Italia, Franța, Germania, Polonia, Cehia, Ungaria, Belgia, Irlanda, Danemarca, Elveția, Grecia, Turcia, Israel etc. În străinătate, piesele au fost publicate de edituri precum: Oberon Books din Londra, Actes Sud din Paris, Martin E. Segal Center din New York, L’espace d’un instant – Paris, Theater der Zeit – Berlin. Rezidențe internaționale: Royal Court (2004) și CEC Artslink la Teatrul Lark din New York (2007). Premii și nominalizări recente: 2017 – nominalizare cu Artists Talk la Cel mai bun spectacol al anului 2016, UNITER, 2015 – Premiul UNITER pentru cel mai bun spectacol al anului 2014 cu De Vînzare/For Sale; 2014 – Premiul Senatului UNITER pentru spectacolul Tipografic Majuscul.

Vlad Petri (n. 1979) a absolvit Universitatea de Artă Teatrală şi Cinematografică, specializarea Imagine Film şi Televiziune (2004) și Masterul de Antropologie Vizuală și Media de la Universitatea Freie din Berlin (2014). A realizat documentarele: “Revelion 2008” (2009), împreună cu Mădălina Roşca , “București, unde ești?” (2014) și „La pas pe litoal” (2016, împreună cu Vlad Ursulean). În 2008 a iniţiat (împreună cu Marius Iacob) proiectul Photon care consta în realizarea de workshopuri de fotografie şi film, adresate unei categorii vaste de public (în principal liceeni şi studenţi). Începând cu 2012 este trainer al atelierului de Educație Vizuală în cadrul festivalului de teatru tânăr Ideo-Ideis. A fost trainer în cadrul “Focus Atelier” (Cluj, 2015) și GoBucharest (2016). A lucrat ca director de fotografie la mai multe proiecte de film documentar, printre care: “Circuit” (r: Monica Lazarescu-Gorgan), “Procesul” (r: Claudiu Mitcu), “ România, marea curățenie” (r: Ruxandra Annonier”), “Rețeaua” (r: Claudiu Mitcu), “Hollywood Haq” (r:Demir Yanev); “Wayfarers” (r: Jelena Modric, p: Aristoteles Workshop). Începand cu 2012 a documentat protestele din Piaţa Universităţii din Bucureşti, filmând şi publicând cu regularitate în mediul online clipuri video și fotografii de la evenimentele din București sau din alte locuri din țară. A participat la mai multe expozitii de grup (Bucharest stories – Intercultural Museum, Oslo, Spatiu expandat – MNAC, Bucuresti, Maskolectiv Plus – Zalau, MOSTRA – Bucuresti, 1200C – NEMTOI GALLERY – Bucuresti, Targul International de Arte Vizuale – Bucuresti ). Expozitii personale: Stat/cetățean (2014 – Muzeul de Artă din Cluj-Napoca), Portrete vii (2009 – galeria Make A Point) si Pasager (2002 -Galeria UNA).

Maria Brudașcă este artist vizual, specilizat în domeniul graficii tradiționale și digitale, ilustrației de carte și animației. Din 2017 este doctor în arte vizuale al Universității de Artă și Design Cluj-Napoca. Activează în domeniul ilustrației de carte, graficii și designului. Este ilustator și graphic designer al revistei lunare „Ghidul Pozneț de cultură pentru copii” (septembrie 2016-martie 2017). Printre cărțile publicate se numără „10 mâte, 10 căței, și alte pozii de abecedar” de Tudor Arghezi, Editura Arthur, 2014, „Țara unde vineri era joi. Antologie” de Octav Pancu-Iași, Editura ASCR Cluj-Napoca, 2012, „Cărticelele vârstelor fragede”, 5 volume, de Constanța Buzea, Editura ASCR Cluj-Napoca, 2011, „Cartea lacurilor. Cartea pădurilor” de Albert Wass, Editura ASCR Cluj-Napoca, 2009. Este preocupată de domeniul animației, lucrarea sa „Cum s-a făcut lumea”, inspirată din mitologia tradițională românească fiind selectată în cadrul Festivalului Internațional Anim’Est București, 2014, Festivalului „Culese din Balcani”, MNȚR București, 2015 și expoziției interactive pentru copii „Apa trece, poveștile locului rămân”, MNAC, București 2015. Animația sa „Fleur” este selectată în cadrul festivalului de scurt metraj „Tres Courts”, Institutul Cultural Francez Cluj-Napoca în 2014, unde câștigă premiul juriului.

Tiberiu Bleoancă (n. 1980) este artist vizual, specializat pe domeniul desenului, picturii și sculpturii. În 2005 a absolvit Masterul în sculptură la Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca, în 2003 Licența la Universitatea de Artă și Design Cluj-Napoca, specializarea sculptură. În perioada 2006-2017 participă la expoziții de grup, festivaluri de artă vizuală în România, Germania și Polonia, performance, și expoziții personale, precum „Johnny Weissmuller Pool”, M3 Gallery, Krakow, Polonia (2007), Atelier35 Gallery București (2008), „Republika Banana”, Photoshop Gallery, Berlin, Germania (2009), „Live Animals”, Direktorenhaus, Berlin (2010), „Macht kunst” expoziție de grup, Deutsche bank Kunst Halle, Berlin (2013), „I’m Turist”, expoziție de pictură, Galați Romania(2014), „Sign of dexterity”,Greenhouse/ Plateau Gallery, Berlin (2014), „Circuit” expoziție de grup,/ Bonobo, Berlin (2015), „For Russia with love” expoziție de grup, Pop-Up Gallery, Berlin (2013), expoziție personala, Syrrhèsse Gallery, Berlin (2015), expoziție personală „Once Upon a Line” ,Greenhouse/ Sky Gallery, Berlin, Germania (2016), Berlin Graphic Days Festival #9 (2017), „DRAWING | Where and Now” , expoziție de grup, Cluj-Napoca, România (2017).

Claudiu-Lorand Maxim (n. 1991) este regizor de teatru, producător și manager cultural. În 2013 și 2014 a absolvit Facultatea de Teatru și Televiziune (secția Regie de Teatru) și, respectiv, Facultatea de Istorie și Filosofie (secția Filosofie), în cadrul Universității Babeș- Bolyai, Cluj-Napoca. În 2016 a absolvit Masteratul de Arte Performative și Film din cadrul aceleiași facultăți. Este membru fondator al Asociației Reciproca (fondată în 2014). Din 2015 este inițiatorul și directorul plaformei de ateliere și dezbateri Focus Atelier, desfășurat până acum în două ediții. Din același an este manager al rețelei Troc- Rețea De Teatru Educativ, organizată de Asociația Reciproca în parteneriat cu Centrul de Teatru Educațional Replika și Reactor de Creație și Experiment. A lucrat ca Producător Delegat pentru Teatru în cadrul proiectului Romedin, organizat de Fundația Desire și Fundația Tranzit; Asistent de Producție în Festivalul Internațional Temps D’Images ed. a 8-a, Cluj-Napoca și i s-a acordat o rezidență de producător în cadrul proiectului RAP-Rezidențe, Ateliere, Public 2015, proiect organizat de Centrul Național al Dansului București și Asociația ColectivA. Este producătorul spectacolelor 9 din 10 și Poker, regizate de Leta Popescu, spectacole co-produse de Asociația Reciproca și Spațiul Reactor de Creație și Experiment.

Silvana Elisabeta Râpeanu (n. 1987) activează din 2014 în domeniul educației, ca profesoară, formatoare, respectiv educator muzeal. În 2009 a absolvit Facultatea de Istoria și Teoria Artei din cadrul UNARTE București. Între 2010 și 2012 a urmat Masteratul în Studii muzeale și Teorie Critică organizat de Muzeul de Artă Contemporană din Barcelona și Universitat Autònoma de Barcelona. Între 2014 și 2015 a urmat cursurile anului I de Masterat în Asistență și Dezvoltare Comunitară al Facultății de Sociologie și Comunicare din cadrul Universității Transilvania, Brașov. Participă în mod regulat la cursuri și ateliere dedicate diverselor formule educaționale și a altor tematici conexe: atelier de cartografiere colectivă a spațiului social (Iconoclasistas, în cadrul QUAM 2011 – WIKPOLIS, Vic), cursuri de pedagogie politică (Solar e. V, în cadrul KuBiZ, Center for Culture and Education, Berlin), introducere în pedagogia Waldorf (Federația Waldorf România și Casa Corpului Didactic Cluj), Laboratorul de Educație Nonformală de la Gura Portiței (Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale – ANPCDFP), formare în educație remedială pentru adulți tip „A doua șansă” (Roma Education Fund, București), ateliere de educație non-formală în cadrul CONNECTOR 1.0 și 2.0 (ANPCDFP, Cluj-Napoca), formare în meloterapie și educație prin muzică (Muzika Charity Trust, București), introducere în metoda Dalcroze (Culture Through Music, București), proiecte Erasmus + pe probleme de educație ecologică și dreptate socială (Asociația Quantic).

Lucia Mărneanu a absolvit Facultatea de Arte Plastice din cadrul UAD Cluj. A beneficiat de burse de studiu în Croația și Belgia, unde s-a specializat pe ilustrație de carte și bandă desenată. A publicat în revistele Gzeta de Artă Politică și Tataia. Este membru fondator al asociației Reciproca. A creat animații și ilustrații pentru specatcolele Call it Art (r. Leta Popescu, TNC), S.R.L (r. Florin Caracala, Fabrica de Pensule) și Kinderzimmerzauberei (r. Leta Popescu, Teatrul Gong Sibiu).