Descriere

Apărută în 2016, Școala de vară de la Telciu este un demers educațional inovativ, inițiat de Centrul pentru Studierea Modernității și a Lumii Rurale , ca o dezvoltare firească a conferințelor internaționale organizate în satul transilvănean Telciu începînd cu 2012.

Școala de vară se desfășoară în afara campusurilor urbane, într-un sat așezat în vecinătatea Maramureșului, pe Valea Sălăuței, fiind parte a „Țării Năsăudului”. Ambele regiuni rurale au identități istorice și etnografice complexe datorită caracterului multietnic, multicultural și multiconfesional. De asemenea, ele au internalizat de-a lungul timpului diferite procese de modernizare și subdezvoltare, urbanizare și ruralizare, înrădăcinare și dezrădăcinare, de la proiectele de militarizare a zonei de către administrația imperială habsburgică, pînă la amplele și multiplele efecte produse de migrația transnațională din anii postsocialismului.

Școala de vară de la Telciu țintește crearea unui loc de întâlnire între universitari, artiști, teoreticieni, practicieni, activiști, studenți, elevi din școlile/liceele locale, tineri și adulți din localitate și din apropiere. Obiectivul nostru este, astfel, realizarea unor discuții relevante pentru viața de zi cu zi despre procesele sociale, politice, culturale și istorice din România și din context regional și global. Școala de vară se dorește un loc și un timp de întâlnire între gândirea decolonială, studiile postcoloniale și postsocialiste, și istoriile locale, care facilitează eforturile necesare pentru o reconstrucție socială, culturală și economică de la bază. Asumînd aceste direcții, Școala de vară pune accent pe importanța cunoașterii și activității locale simultan sau în raport de rezistență cu procesele globale ale puterilor politice, sociale și economice care au format asimetriile sistemului capitalist atât la nivel global, cât și local. Astfel, această inițiativă subliniază rolul și poziția ruralității în crearea lumii contemporane.

Aplică acum: Procedura de aplicație

Școala de vară de la Telciu propune o schimbare de accent dinspre proiectele metropolitane de dezvoltare rurală înspre abordări care văd în lumea rurală  comunități cu dreptul la un trai demn, care reprezintă un izvor de dezvoltare socio-economică și culturală, nu numai un tărîm al resurselor (resurse naturale, forță de muncă etc.) sau al escapismului.

Școala de vară de la Telciu este ancorată într-o varietate de domenii academice, precum istoria, antropologia, sociologia, filosofia, economia politică și științele politice, după cum reiese atît din cursurile și atelierele propuse în fiecare an, cît și din specializările participanților (cursanți și profesori deopotrivă). În același timp, Școala de vară cuprinde și o serie de activități în comunitate, menite să aducă împreună oaspeții și localnicii într-un exercițiu de învățare cu sens dublu.

Timp de 8 zile, cursurile și atelierele academice sunt completate de:

  • ateliere dedicate elevilor din Telciu și localitățile vecine – teatru, introducere în film documentar, modelaj în lut, pictură murală, desen narativ și altele;
  • spectacole de teatru politic, urmate de discuții ale artiștilor implicați cu localnicii și cursanții oaspeți;
  • proiecții de filme artistice și documentare urmate de discuții;
  • proiecții de filme pentru copii;
  • lansări de carte și reviste;
  • întîlniri cu scriitori și teoreticieni contemporani;
  • drumeții prin împrejurimi, asezonate cu povești locale;
  • petreceri în discoteca satului și explorări ale gastronomiei locale.

Pe lângă toate acestea, începînd  din 2017, Școala de vară cuprinde și o rezidență de o lună și jumătate, de care beneficiază doi artiști angajați într-un proiect de educație prin artă adresat elevilor din Telciu și  localitățile vecine. Pentru că activitățile reunesc participanți din mai multe țări, începînd cu anul 2017, cu ajutorul prietenilor de la colectivul GRAI și al voluntarilor noștri, asigurăm traducere (în cască sau subtitrare)  din și în limbile română, engleză și spaniolă.

Școala de vară de la Telciu reprezintă un efort colectiv de depășire a superficialității și autosuficienței educate – cu privire la ceea ce înseamnă lumea rurală dincolo de diferitele narative și reprezentări –  precum și o încercare de dezamorsare a unora dintre fracturlei și tensiunile care antagonizează societatea autohtonă. Intersectînd lumea universitară și lumea artiștilor cu lumea rurală contemporană, Școala de vară crează un cadru bazat pe respect față de celălalt și cultura sa, deschidere către dialog, solidaritate, toleranță, dorință de cunoaștere și învățare și respingerea oricărei forme de discriminare (de clasă, rasă, gen, vîrstă, etnie/naționalitate, religie/confesiune, educație sau orientare sexuală).

În plan internațional, Școala de vară de la Telciu propune o direcție alternativă de racordare a mediului universitar-cultural-politic autohton la dezbaterile academice, politice și culturale relevante. Pentru cursanții din afara țării, pe lîngă cursurile care nu se limitează la contextul românesc sau european, Școala de vară  reprezintă o oportunitate inedită de explorare și înțelegere a Europei de Est, a istoriilor și moștenirilor sale, în context regional și global.

Un alt aspect care particularizează Școala de vară de la Telciu, ține de costurile implicate. În contextul în care evenimente asemănătoare au costuri prohibitive pentru o bună parte dintre posibilii cursanți, mai ales pentru cei din Sudul Global (în care includem și Europa de Est) ne-am propus din start să creăm o școală cît mai accesibilă sub acest aspect. Datorită sprijinului financiar primit din partea autorităților locale și județene, la care se pot adăuga fondurile obținute prinproiecte culturale și donații/sponsorizări, avem posibilitatea să percepem taxe foarte mici pentru participanții din afara localității și a județului: 100 de lei (25 euro) pentru cursanții români, 50 de euro pentru cursanții din țările cu salariul minim sub 1000 de euro/lună și 100 de euro pentru cei din țările cu salariul minim peste 1000 de euro/lună. La acestea se adaugă posibilitatea cazării gratis la cort, într-un camping pus la dispoziție de administrația locală sau închiri camere în casele localnicilor, la prețuri sub cele solicitate de pensiunile din localitate. De asemenea, pentru mese se oferă tarife speciale la  restaurantele din localitate, partenere în proiect. Mai multe detalii despre aceste aspecte, în anunțul publicat cu ocazia fiecărei ediții.

Aplică acum: Procedura de aplicație